Muutostöitä Kartanon alueella

Maalämpöön siirtyminen

Vuojoella tehdään muutostöitä 11.9. alkaen ölyjlämmityksen muuttamiseksi maalämpöön. Läntisen flyygelin eteläseinä sekä flyygelin ja päälinnan välinen tila on suljettu asiakkaiden kulkemiselta muuttuen työmaa-alueeksi. Pysäköintialueelle kaivetaan maalämpökaivot, ja tämä tulee vaikuttamaan pysäköintijärjestelyihin syksyn edetessä. Asiakaspysäköinti on sallittu töiden ajan henkilökunnan pysäköintalueella ja punaisen tallirakennuksen edessä. Pelastustiet joka suuntaan on pidettävä avoimina.

Maalämpöön siirtymisen aikana majoittumista saatetaan joutua rajoittamaan, ja työmaasta voi aiheutua valitettavaa häiriötä myös kokousryhmille päälinnassa. Pyrimme järjestämään jokaiselle asiakasryhmälle rauhallisen kokous- ja juhlatilan sekä varmistamaan turvallisen ja sujuvan kulkemisen Kartanon alueella. Työn arvioitu valmistuminen on vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisätiedot remontin kulusta antaa Pekka Kuusisto Eurajoen kunnasta.

Siltatyö

Maalämpötöiden lisäksi siltatyö Eurajoen ylittävällä sillalla jatkuu arviolta 15.12.2023 saakka. Kulku siltatyön aikana tapahtuu ainoastaan Linnamaantien suunnasta. Lisätiedot siltatyöstä antaa Destia.

Ympäristövaikutukset

Pahoittelemme uudistuksista aiheutuvaa mahdollista haittaa, samalla kun iloitsemme entistä vähäpäästöisemmästä lämmitysmuodosta ja sen luomasta mahdollisuudesta saavuttaa tulevaisuudessa Sustainable Travel Finland -merkki ja EU Ympäristömerkki. Lisäksi muutos tukee Eurajoen kunnan Hinku -tavoitteita. Lue lisää vastuullisuusteoistamme: Vastuullisuus