Hankkeet, yhdistysjäsenyydet ja opinnäytetyöt

Hankkeet, yhdistysjäsenyydet ja opinnäytetyöt

Vuojoen Kartano on mukana monentyyppisissä yhteistyö- ja kehittämishankkeissa, sekä jäsenenä Kartanon arvohin sopivissa yhdistyksissä. Vuojoen Kartano voi olla toimeksiantajana myös opinnäytetöissä esimerkiksi matkailu-, ravitsemus- ja kaupan aloilla.

Hankkeet


Energiaa ja elämyksiä – Hyvinvointimatkailun yritysryhmähanke

Energiaa ja elämyksiä – Hyvinvointimatkailun yritysryhmähanke on kuuden mikroyrityksen yhteinen hanke. Tässä hankkeessa hyvinvointi- ja luonnonvara-alan yrittäjät verkostoituvat matkailuyritysten kanssa ja tuottavat omien vahvuusalojensa kautta lisäpalveluja Satakuntaan matkaaville matkailijoille. Tuloksena on Matkailun mausteet yritysryhmä.

Lue lisää: Energiaa ja elämyksiä – Hyvinvointimatkailun yritysryhmähanke


Matkailuyritykset kestävälle polulle

Matkailutyritykset kestävälle polulle –yritysryhmähanke on 10 satakuntalaisen yrityksen yhteinen hanke. Tässä hankkeessa koulutetaan maaseudun mikroyrityksiä kestävän matkailun osaajiksi. Ryhmä koostuu toimintaansa aloittelevista sekä toimintaansa kehittävistä matkailuyrityksistä.

Lue lisää: Matkailuyritykset kestävälle polulle


Gurmeeta – Satakunnan ruokamatkailun kehittämishanke

Gurmeeta – Satakunnan ruokamatkailun kehittämishanke on yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on nostaa ruokamatkailu Satakunnan maakunnan vetovoimatekijäksi. Hanke vahvistaa Satakunnan asemaa valtakunnallisena ruokamatkailumaakuntana hyödyntäen maakunnan perinneruokakulttuuria sekä sen ruoan- ja elintarviketuotannon vahvuuksia.

Lue lisää: Gurmeeta Satakunnan ruokamatkailun kehittämishanke


Vuojoen Kartanon luonto -ja kulttuuripolku

Hankkeen aikana konseptoidaan luonto- ja kulttuuripolku Vuojoen Kartanon puisto- ja luontoalueelle. Hankkeessa kootaan arvokasta luonto- ja kulttuuriperintöön liittyvää erityistietoa verkostoituen paikallisten toimijoiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa, ja luodaan suuntaviivat polun tarjoamaan sisältöön ennen varsinaista polkuinvestointia.

Lue lisää: KartanoPolku -hanke


Yhdistysjäsenyydet ja yhteistyökumppanit

 

  • Eurajoen Yrittäjät
  • Satakunnan kauppakamari
  • Pinkjärvi ry
  • Visitpori

Opinnäytetyöt

Vuojoen Kartanolle voi tehdä myös opinnäytetyön. Tähän mennessä tehdyt opinnäytetyöt:

Nurmi, Elina (2023) Increasing service accessibility of international tourists by digitalization : Case Vuojoen Kartano Oy

Luettavissa Theseuksessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303244101


Nurmoranta, Henna (2020) Vuojoen kartanon kokouspalveluiden myynnin kehittäminen

Luettavissa Theseuksessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020061118456