Vastuullisuus

Pienillä asioilla isoja vaikutuksia

Vuojoen Kartano tekee työtä kohti vastuullisempaa matkailua Eurajoella ja koko Satakunnassa.

Tutustu vastuullisuustekoihimme videolla


Olemme sitoutuneet seuraaviin kestävän matkailun vastuullisuusperiaatteisiin:

Teemme reilua yhteistyötä

Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä.

Toimimme yhteistyössä monialaisesti, erilaisten matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Palvelukokonaisuudet rakentuvat osasista, ja yhteistyö on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme. Reiluus on meille tärkeää, ja uskomme hyvän poikivan hyvää. Jos meillä on täyttä, suosittelemme aina jotain toista, joka voi palvella asiakkaamme hyvin.

Huolehdimme luonnosta

Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.

Luonto ympäröi myös Kartanoa, ja luonnonrauha on eräs paikkamme myyntivalteista. Kaunis puisto ja puutarha kutsuvat vehreyteensä, ja kuusikujan jyhkeys saa ihmisen tuntemaan olevansa vain pieni osanen tätä suurta maailmaa, joka meille on annettu. Teemme ympäristöystävällisiä valintoja hankinnoissamme, huolehdimme oikeaoppisesta jätteiden käsittelystä ja vältämme hävikkiä parhaamme mukaan, jotta luonnonvaroja ei tuhlattaisi.

Kunnioitamme kulttuuriperintöä

Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.

Vuojoen Kartanolla on pitkä historia ja sen mukana runsas kulttuuriperintö. Huomioimme toiminnassamme kulttuuriperinnön vaalimalla perinteitä, kertomalla historiasta ja luomalla uutta perintöä ja muistoja elämysten muodossa asiakkaillemme ympäri maailman.

Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.

Meille kuka tahansa on tervetullut taustastaan, asemastaan tai muista ominaisuuksistaan riippumatta. Noudatamme lakeja ja asetuksia palkkauksen, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon ympärillä, ja kohtaamme ihmiset ihmisinä ja inhimillisesti. Edistämme hyvinvointia tarjoamalla hyvinvointipalveluita, terveellistä ruokaa ja työntekijöidemme mahdollisuuksia yhdistää työ ja vapaa-aika toimivaksi kokonaisuudeksi.

Suosimme paikallista

Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa asioissa.

Lähiruoka ja paikalliset palvelut ovat meille erityisen tärkeitä. Olemme osa #GastroSatakunta -verkostoa, ja viestimme siitä ahkerasti. Lähituottajat toimittavat tuotteitaan meille suoraan, ilman välikäsiä mahdollisuuksien mukaan. Näin olemme varmoja toimitusketjun vaiheista ja saamme tuoreimmat mahdolliset raaka-aineet suoraan asiakkaidemme lautasille. Lue lisää ruokafilosofiastamme: Ruoka

Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.

Satakuntalainen lähiruoka on paitsi lähellä tuotettua, myös laadukasta ja turvallista. Turvallisuudesta ja laadusta olemme tarkkoja niin tarjoilujen, kuin muidenkin palveluidemme osalta. Valitsemme meillä palvelujaan tuottavat yritykset tarkkaan, ja huolehdimme siitä, että he jakavat kanssamme samat näkemykset ja arvot.

Huomioimme ilmastovaikutukset

Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä.

Vuojoen Kartanon omistaa Eurajoen kunta. Eurajoki on liittynyt ilmastonmuutosten hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostoon. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Myös Vuojoen Kartanon lämmitys- ja valaistus ovat Hinku-toimenpiteiden luettelossa, jotta kartanon ylläpidon ilmastovaikutukset pienenevät.

Viestimme avoimesti

Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että Suomen kestävä matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.

Viestimme erityisen voimakkaasti lähiruuasta ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta muun muassa sosiaalisissa medioissamme ja verkkosivuillamme. Kaikki tuottajamme ovat tiedossa, ja jäljitettävyys on helppoa. Viestimme myös tehtävistä toimenpiteistä matkallamme kohti vastuullisempaa Vuojoen Kartanoa.

Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme

Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.

Seuraamme tuotteidemme ja palveluidemme kysyntää, suhteutamme ruuan määrää asiakasmääriin nähden ja luomme uusia palvelukonsepteja tarpeen mukaan. Rajoitamme tiettyjen palveluiden saatavuutta sesonkiluonteisesti, jotta niillä riittää kysyntää ja tarjontaa oikea-aikaisesti.

Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin

Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa.

Olemme polulla kohti Sustainable Travel Finlandin STF-merkkiä, josta voit lukea lisää täältä: Sustainable Travel Finland
Jotta saavutamme tavoitteemme vastuullisemmasta Vuojoen Kartanosta, teemme töitä EU Ympäristömerkin saavuttamiseksi. Lue lisää
Eu Ympäristömerkistä majoituspalveluissa: EU Ympäristömerkki