Restaurointi

Restaurointi

Vuojoen kartano on kävi vajaassa kahdessa vuodessa läpi mittavat muutostyöt. Restauroinnissa sisätiloihin palautettiin alkuperäinen, C.L. Engelin piirustusten mukainen, huonejärjestys sekä alkuperäistä tyyliä mm. väritutkimusten perusteella valittujen värien avulla. Tavoitteena oli Engelin luoman kartanokokonaisuuden arkkitehtuurin ainutlaatuisen arvokkuuden palauttaminen. Nyt kunnostustyöt ovat valmiit ja tilat uudessa käytössään kokous-, koulutus- ja kulttuuritoiminnassa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi toukokuussa 1999 sopimuksen, jolla Eurajoen kunta vuokrasi kartanon Posiva Oy:lle toimitiloiksi sekä käytettäväksi tutkimus-, opetus- ja kulttuuritiloina. Sopimus mahdollisti Vuojoen kartanon restauroinnin. Eurajoen kunnan ja Posiva Oy:n lisäksi hanketta rahoitti Länsi-Suomen lääninhallitus EU-osarahoitteisella tuella.

Vanhainkodista takaisin kartanoksi

Kunnan vanhainkotina marraskuuhun 2003 asti toimineiden tilojen kunnostus uutta käyttötarkoitusta varten käynnistyi keväällä 2004. Ensimmäisessä vaiheessa osittain EU-rahoituksella kunnostettiin Vuojoen kartanon päärakennus ja itäinen flyygeli. Ulkoisesti kartanokokonaisuus oli säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan, mutta sisätilat olivat 1900-luvulla kokeneet suuria muutoksia. Päärakennus oli muutettu vanhainkotikäyttöön soveltuvaksi, mikä tarkoitti mm. laskettuja kattoja ja kevytrakenteisin väliseinin rakennettuja pienehköjä asuinhuoneita. Lisäksi 1960-luvulla oli rakennettu päärakennuksen ja itäisen flyygelin välille tasakattoinen välirakennus. Muutostöissä nämä 1900-luvun rakenteet purettiin ja tilat palautettiin alkuperäiseen asuunsa kuitenkin niin, että ne palvelevat uutta käyttötarkoitustaan. Restauroinnilla palautettiin päärakennukseen alkuperäinen Engelin suunnittelema huonejärjestys ja alkuperäisen mukaiset värit.

Päärakennuksen ja itäisen flyygelin yhdistävän nivelosan purkaminen heti hankkeen alkuvaiheessa muutti ulkoista vaikutelmaa merkittävästi. Tilalle rakennettiin maanalainen käytävä, joka kätkee varasto- ja sosiaalitiloja sekä talotekniikkaa. Sisätiloissa purettiin väliseiniä, hormeja, alas laskettuja kattoja ja lattioita. Poistettaviksi tulivat myös vanhainkodin potilashissi kuiluineen sekä laitoskeittiö. Alkuperäisiä maalauksia kaivettiin esiin maalikerrosten takaa väritutkija Jaana Finnbergin toimesta. Eri työvaiheet ja purkutöiden aikana tehdyt löydökset on kirjattiin ja kuvattiin huolellisesti Museoviraston valvonnassa – onhan kyseessä merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde. Ensimmäinen vaihe Vuojoen kartanon kunnostuksesta nykyiseen käyttöön valmistui loppuvuodesta 2005, ja saman vuoden marraskuussa nykyinen toiminta monitoimitalona käynnistyi.

Urakoitsijat

Kunnostustöiden pääsuunnittelijana toimivat arkkitehtitoimisto Schulman Oy:n arkkitehdit Sari Schulman ja Simo Freese (Helsinki). Aluesuunnitelmasta vastasi Ympäristötoimisto Oy. Pääurakoitsijana oli eurajokelainen Maalausliike Veljet Mäkilä Oy. Sähköurakasta vastasi Rauman Sähköpalvelu Oy, LV-urakasta LVT-putki Oy, ilmastointiurakasta Lännen Ilmatekniikka Oy ja automaatiourakasta Trentec Oy.

Läntinen flyygeli

Läntisen flyygelin kunnostus suoritettiin omana projektinaan vuoden 2007 keväällä. Tiloihin valmistui Vierastalo Wuojoen majoitustilat. Kunnostustyö käsitti lähinnä pintojen kunnostusta – vanhainkotiaikana viimeksi palveluasuntona toimineet läntisen flyygelin tilajako pääosin säilytettiin

Orangeria

C.L. Engelin suunnittelema kasvihuone l. Orangeria tuotti 1800-luvulla eksoottisia hedelmiä ja kasveja ajan ihanteiden mukaisesti. Orangeria on harvinainen ja arvokas yksityiskohta suomalaisessa kartanoarkkitehtuurissa. Vuojoen Orangeria kunnostettiin EU:n, Eurajoen kunnan ja Posiva Oy:n rahoituksella vuonna 2007. Orangeria kunnostettiin Engelin suunnitelmien pohjalta nykytekniikkaa hyödyntäen. Myös vanhainkotiaika on jättänyt merkkinsä Orangeriaan. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Timo Tuomola ky ja pääurakoinnista Veljekset Mäkilä Oy. Orangeriassa on kokous- ja koulutustiloja sekä saunatilat. Kasvihuoneosassa kasvavat jälleen eksoottiset kukat ja hedelmät.

Kirjallisuutta Kartanon restauroinnista

Vuojoen Kartanon restauroinnista ja historiasta on tehty monta kirjaa. Lue lisää niistä: Kartanon Putiikki