KartanoPolku-hanke 2023

KARTANOPOLKU -HANKE HYVÄSSÄ VAUHDISSA!

Vuojokisäätiölle myönnettiin Leader-rahoitus ja hanketyö käynnisteltiin keväällä 2023. Hankkeen aikana laaditaan suunnitelma luonto– ja kulttuuripolulle Vuojoen Kartanon puisto– ja luontoalueelle. Sen tehtävänä on tavoittaa laaja käyttäjäkunta ja samalla kootaan arvokasta luonto– ja kulttuuriperintöön liittyvää erityistietoa verkostoituen paikallisten toimijoiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa

Syksyn aikana Kartanolla on järjestetty työpajoja, joissa on ollut osallisena runsas joukko eri alojen asiantuntijoita. Suurimman työn ovat tehneet Porin yliopistokeskuksen digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman opiskelijat tukenaan ohjaavat opettajat Riina Haanpää ja Eeva Raike, jotka ovat olleet ennenkin laatimassa sisältöjä erilaisille kulttuuripolkukohteille. Ensimmäinen pilotointi oli ma 11.12., jossa talkoolaiset pääsivät tutustumaan sisältöihin ja kommentoimaan niitä.

Pilotointeja on tarkoituksena järjestää useampia, jolloin saadaan mahdollisimman kattava näkemys polun toiminnallisuudesta ennen rakentamisvaihetta. Tavoitteena on myös luoda polun varrelle elämyksellisiä osioita tiedollisen materiaalin tueksi elävöittämään polkua.

Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen kuvataideopettaja Maija Esko toi kuvataiteen erikoistujien ryhmänsä Kartanolle tutustumaan kartanomiljööseen. Eurajoen oppaat ry. järjestivät opiskelijoille antoisan rooliopastetun kierroksen, jotta he pääsivät kärryille Kartanon historiasta. Heidän opiskeluihinsa on sisällytetty opintojakso, jonka aikana he luovat polulle tehtävä- ja elämyspaketteja koululaisryhmien käyttöön.

Hankkeessa on edellä mainittujen lisäksi olleet mukana Eurajoen kulttuuri- ja matkailupalvelusta Emma Puosi ja Suvi Taitonen, Eurajoen kotiseutuyhdistys ry.:stä Leena Falttu, Eurajoen metsänhoitoyhdistykseltä Arto Mäkitalo, Metsähallitukselta Laura Lehtonen, tutkijatohtori Ilona Hankonen, kuvataiteilija Mollu Heino sekä yrityspuolelta Pihapalvelu Rauma Oy:stä Ulla Liimatainen, Aikapuusta Anu Jokinen ja Aarina Oy:stä Riina Arvela, joka myös toimii Vuojokisäätiön alla hankekoordinaattorina.

Eri asiantuntijoiden myötä hankkeeseen on saatu moniammatillista osaamista, mikä on virittänyt varsin vilkasta ja mielenkiintoista keskustelua monesta eri näkökulmasta. Yhdessä tekeminen työpajoissa on antanut tilaa ja vapautta erilaisten ideoiden esiintulolle tehden hankkeesta varsin elävän ja kattavan. Kaikkien panos on ollut äärimmäisen tärkeä ja talkoolaisilta kerätyistä palautteista huokuu yhteistyön valtavan voiman merkitys. Yhdessä tekemällä lopputuloksestakin toivotaan tulevaisuudessa onnistunutta ja aikaan muotoutuvaa muuttuvaa kokonaisuutta.